Giá Urea giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2016-10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Urea giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2016-10/2017

Giá Urea giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2016-10/2017, Vnd/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 10/2017: Cập nhật đến ngày 12/10)

Tin tham khảo