Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017

Giá Ure thế giới từ tháng 1/2016-11/2017 (USD/tấn, FOB)

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp