Giá trị xuất khẩu thịt Gia cầm của Việt Nam trong tháng 5 giảm mạnh do Hồng Kông - nước nhập khẩu thịt Gia cầm lớn nhất của Việt Nam giảm 4 lần so với tháng trước (nghìn USD)
 

Giá trị xuất khẩu thịt Gia cầm của Việt Nam trong tháng 5 giảm mạnh do Hồng Kông - nước nhập khẩu thịt Gia cầm lớn nhất của Việt Nam giảm 4 lần so với tháng trước (nghìn USD)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí