Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống tháng 6/2018
 

Giá trị nhập khẩu trâu/bò sống tháng 6/2018

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, giá trị nhập khẩu trâu/bò sống của Việt Nam trong tháng 6/2018 giảm khá mạnh so với tháng trước

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo