Giá trị nhập khẩu thịt gia cầm tháng 6/2019
 

Giá trị nhập khẩu thịt gia cầm tháng 6/2019

Theo số liệu thống kê hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt 23,81 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước với mức giảm hơn 2.39%, tương đương hơn 0.58 triệu USD, tuy nhiên so sánh với cùng kỳ năm 2018, mức nhập khẩu tháng 6 này lại tăng 55.06%, tương đương hơn 8.45 triệu USD. Mỹ tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong danh sách các quốc gia có thị phần xuất khẩu thịt gà đã qua giết mổ nhiều nhất vào Việt nam trong tháng 6 với tồng kim ngạch đạt 10.28 triệu USD, chiếm 43.19% tổng kim ngạch.

Tin tham khảo