Giá trị nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ tháng 4/2018
 

Giá trị nhập khẩu thịt gà đã qua giết mổ tháng 4/2018

Theo số liệu thống kê hải quan, trong tháng 4/2018 tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ của Việt Nam đạt gần 11.31 triệu USD, giảm khoảng 4.04 triệu USD, tương đương với 26.33% so với tháng trước; nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước, thì mức nhập khẩu lại tăng lượng khá, mức tăng khoảng 49.63%, tương đương 3.75 triệu USD. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thịt gà đã qua giết mổ lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 4 này với tổng kim ngạch đạt 5.64 triệu USD, chiếm 49.88% tổng kim ngạch.

Tin tham khảo