Giá trị đồng Peso Argentina phục hồi trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp đầu tuần này
 

Giá trị đồng Peso Argentina phục hồi trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp đầu tuần này

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

15/8

14/8

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT đã hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp khi các nhà đầu tư cho rằng thị trường đã phản ứng quá tiêu cực trước thông báo của USDA.

Mỹ - CBOT

142,0

141,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

146,1

145,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

151,5

151,1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

156,7

157,0

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

147,0

149,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

154,0

154,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT giảm điểm giữa bối cảnh nguồn cung trên thị trường tương đối dồi dào.  

Mỹ - CBOT

172,3

174,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

174,3

175,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

197,0

197,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương: giá đậu tương CBOT chốt phiên giảm điểm khá mạnh khi báo cáo xuất khẩu hàng tuần của Bộ NN Mỹ cho thấy doanh số bán đậu tương trong tuần đáng thất vọng, làm dấy lên những lo lắng về nhu cầu thị trường.

Mỹ - CBOT

315,3

318,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

319,9

322,6

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

346,0

351,0

Kỳ hạn tháng 9-10353/2019

Argentina - FOB

353,0

355,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

315,3

318,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

319,9

322,6

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

321,7

324,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

327,3

330,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

302,0

308,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

308,0

315,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo