Giá Tôm thẻ tuần này ít biến động đặc biệt với các cỡ 70 con/kg về nhỏ, nghìn đồng/kg
 

Giá Tôm thẻ tuần này ít biến động đặc biệt với các cỡ 70 con/kg về nhỏ, nghìn đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.