Giá tôm thẻ Tây Nam Bộ giảm sâu trong bối cảnh giá thức ăn tôm thành phẩm tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ Tây Nam Bộ giảm sâu trong bối cảnh giá thức ăn tôm thành phẩm tăng

Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 78.000-80.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh); 80.000-82.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh). Giá tôm thẻ liên tục giảm trong bối cảnh giá thức ăn tôm thành phẩm tăng.
Tại Vĩnh Thuận (Kiên Giang), giá tôm thẻ nguyên liệu đầu tuần này thương lái mua tạm chững so với tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 82.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh). Tại Kiên Lương (Kiên Giang) tôm thẻ sống cỡ 100 con/kg ở mức 102.000-103.000 đ/kg.
Đối với giá chào tại nhà máy đầu tuần này: Giá tôm thẻ cỡ 15-200 con/kg tại nhà máy Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Hậu Giang điều chỉnh giảm 1000 đ/kg. Nhà máy Sangyi chào mua tôm thẻ sống cỡ 50 con/kg; 60 con/kg ở mức 127000 đ/kg và 122000 đ/kg. Nhà máy Cẩm Vui có nhu cầu mua tôm thẻ cỡ nhỏ tươi muối khô, đá xay ở mức 70.000-72.000 đ/kg với cỡ 150-170 con/kg.