Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 30/10

+ Tại Tây Nam Bộ giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Đối với tôm thẻ 100 con/kg không kiểm tra kháng sinh 104000-105000 đ/kg; cỡ 50 con/kg có mức 145000 đ/kg; cỡ 30 con/kg có mức 169000 đ/kg.

Trong khi đó, giá tôm sú vẫn chững: cỡ 40 con/kg ở mức 175000-180000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210000-220000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

30/10

27/10

26/10

25/10

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

 

 

96000

96000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

104000

107000

102000-103000

102000-103000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

109000

112000

108000-109000

108000-109000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

114000

117000

114000

114000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

119000

122000

117000

117000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

124000

127000

120000

120000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

 

 

128000

128000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

144000-145000

144000-145000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

 

169000

169000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

30/10

27/10

26/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000

108000

108000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000

113000

113000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000

118000

118000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000

123000

123000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

125000

128000

128000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

145000

   

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

   

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

169000

   

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo