Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 27/10

Tại Tây Nam Bộ giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ. Đối với tôm thẻ 100 con/kg không kiểm tra kháng sinh 105000-108000 đ/kg; cỡ 80 con/kg có mức 115000-118000 đ/kg.

Trong khi đó, giá tôm sú vẫn chững: cỡ 40 con/kg ở mức 175000-180000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210000-220000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

27/10

26/10

25/10

20/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

107000

102000-103000

102000-103000

102000-103000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

112000

108000-109000

108000-109000

108000-109000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

117000

114000

114000

114000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

122000

117000

117000

117000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

127000

120000

120000

120000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

 

128000

128000

128000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

144000-145000

144000-145000

144000-145000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

169000

169000

169000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

27/10

26/10

24/10

18/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

104000

103000-105000

103000-105000

102000-103000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

109000

108000-110000

108000-110000

107000-108000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

114000

113000-115000

113000-115000

112000-113000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

119000

118000-120000

118000-120000

117000-118000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

124000

123000

123000

122000-123000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

27/10

26/10

25/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

108000

108000

105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

113000

113000

110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

118000

118000

115000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

123000

123000

120000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

128000

128000

125000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo