Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 26/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 26/7

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ tăng do nguồn cung đang thu hẹp dần

Tại Tây Nam Bộ, các nhà máy chế biến tôm tăng thu mua tôm do đó giá tôm thẻ tăng so với tuần trước. Không những thế, nguồn cung tôm cũng hạn chế do đã thu hoạch gần xong vụ 1, diện tích tôm chưa thu hoạch còn lại khoảng 20%.

Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg dao động ở mức 104.000-106.000 đ/kg. Với tôm thẻ cỡ lớn 30 con/kg; 40 con/kg giữ ở mức lần lượt 178.000-180.000 đ/kg và 148.000-150.000 đ/kg.

Đối với tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg ở mức 260.000-290.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 200.000-230.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 175.000-180.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/07

25/07

21/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

105000-106000

104.000-105.000

102.000-104.000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

110000-111000

109.000-110.000

107.000-109.000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

115000-116000

114.000-115.000

112.000-114.000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

120000-122000

119.000-120.000

 

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

125000

125000

 

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

132000

132000

130.000-135.000

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

150000

150000

148.000-150.000

Tôm thẻ chân trắng 30 con/kg

178.000-180.000

178.000-180.000

178.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

26/07

25/07

21/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

104.000-105.000

103.000-105.000

102.000-104.000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

109.000-110.000

108.000-110.000

107.000-109.000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

114.000-115.000

113.000-115.000

112.000-114.000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

119.000-120.000

118.000-120.000

 

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

125000

125000

 

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

132.000-133.000

132.000-133.000

130.000-135.000

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

148.000-150.000

148.000-150.000

150000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ (ướp đá) tại Bạc Liêu, đồng/kg

Chủng loại

26/07

24/07

20/07

18/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

105000

104000

102000-104000

102000-104000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

110000

109000

107000-109000

107000-109000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

115000

114000

112000-114000

112000-114000

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

 

 

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

148000-150000

148000-150000

148000-150000

148000-150000

Tôm thẻ chân trắng 30 con/kg

178000-180000

178000-180000

178000-180000

178000-180000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Tin tham khảo