Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 26/10

+ Tại Tây Nam Bộ tôm nguyên liệu giữ mức ổn định. Đối với tôm thẻ 100 con/kg không kiểm tra kháng sinh 105000 đ/kg; cỡ 80 con/kg có mức 115000 đ/kg.

Trong khi đó, giá tôm sú vẫn chững: cỡ 40 con/kg ở mức 175000-180000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210000-220000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/10

25/10

20/10

19/10

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

96000

96000

96000

96000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

102000-103000

102000-103000

102000-103000

102000-103000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-109000

108000-109000

108000-109000

108000-109000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

114000

114000

114000

114000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

117000

117000

117000

117000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

120000

120000

120000

120000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

128000

128000

128000

129000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

144000-145000

144000-145000

144000-145000

144000-146000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

169000

169000

169000

169000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

26/10

24/10

18/10

16/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

102000-103000

103000-105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-110000

108000-110000

107000-108000

108000-110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-115000

113000-115000

112000-113000

113000-115000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-120000

118000-120000

117000-118000

118000-120000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

123000

123000

122000-123000

123000-125000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo