Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 25/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 25/9

+ Tại Tây Nam Bộ, giá tôm nguyên liệu đầu tuần tạm chững so với cuối tuần trước. Nhu cầu mua tôm của Trung Quốc tăng cho dịp Quốc Khánh nên giá tôm thương lái thu mua xuất đi Trung Quốc qua biên mậu cao hơn khoảng 2000-3000 đ/kg so với giá bán cho nhà máy.

Tại Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thương lái Việt thu mua: tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 102000-104000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

25/09

22/09

18/09

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

80000-85000

80000-82000

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

92000

 

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

102000-104000

102000-105000

105000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-110000

108000-110000

110000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

112000-115000

112000-115000

115000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-120000

118000-120000

120000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-125000

122000-125000

125000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000- 132000

130000- 135000

 135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

146000-148000 

 

 

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

178000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

25/09

23/09

22/09

18/09

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

102000-107000

105000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-112000

110000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

112000-117000

115000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-122000

118000-122000

118000-122000

120000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-123000

122000-123000

122000-127000

125000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

132000- 135000

 

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

147000

147000

 

 

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

175000

175000

175000

175000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo