Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 24/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ ngày 24/8

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ không đổi so với ngày hôm qua (23/08). Các thương lái thu mua tại đầm với giá : tôm thẻ 100 con/kg ở mức 90.000-92.000 đ/kg.

Giá tôm sú thương lái mua tại đầm tăng: cỡ 20 con/kg ở mức 290.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 228.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

24/08

23/08

22/08

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

90000-92000

90000-95000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

95000-97000

95000-100000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

100000-102000

100000-105000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

105000-107000

105000-107000

105000-110000

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

100000-112000

100000-112000

100000-115000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

24/08

23/08

22/08

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

90000-92000

90000-95000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

95000-97000

95000-100000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

100000-102000

100000-105000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

105000-107000

105000-107000

105000-110000

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

100000-112000

100000-112000

100000-115000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

24/08

23/08

22/08

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

90000-92000

90000-92000

90000-95000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

95000-97000

95000-97000

95000-100000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

100000-102000

100000-102000

100000-105000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

105000-107000

105000-107000

105000-110000

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

100000-112000

100000-112000

100000-115000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo