Giá tôm thẻ tại Quảng Ninh ngày 29/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Quảng Ninh ngày 29/6/2017

+ Ngày 29/06, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại Quảng Yên (Quảng Ninh) thương lái mua tại đầm ở mức 115.000 đ/kg, cỡ 80 con/kg có giá 127.000-130.000 đ/kg. Trong khi tại Móng Cái (Quảng Ninh), giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg có mức 117.000-118.000 đ/kg, giá tôm thẻ cỡ 80 con/kg có mức 130.000 đ/kg.

Diện tích tôm thẻ chưa thu hoạch vụ 1 tại Quảng Yên không còn nhiều. Một số ao đang làm sạch để chuẩn bị thả nuôi mới.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Quảng Yên, đ/kg

 

Cỡ 50 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

29/06

144.000

127.000-130.000

 

115.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp      

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, đ/kg

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

29/06

130.000

 

117.000-118.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo