Giá tôm thẻ tại Quảng Ninh ngày 24/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Quảng Ninh ngày 24/10

+ Tại Quảng Ninh, giá tôm thẻ không đổi so với cuối tuần trước. Tôm thẻ đá cỡ 100con/kg ở mức 110000 đ/kg. Giá tôm thẻ sống cỡ 125 con/kg ở mức 120000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

24/10

20/10

12/10

11/10

 Cỡ 100 con/kg

110000

110000

120000-122000

120000-122000

 Cỡ 90 con/kg

115000

115000

125000-127000

125000-127000

 Cỡ 80 con/kg

120000

120000

130000-132000

130000-132000

 Cỡ 70 con/kg

125000

125000

135000-137000

135000-137000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ giao tại điểm giao hàng trên sông Ka long - Đông Hưng, Trung Quốc (giá tham chiếu quy đổi), đ/kg

Kích cỡ 

24/10

20/10

12/10

11/10

Cỡ 100 con/kg

115000

115000

125000-127000

125000-127000

 Cỡ 90 con/kg

120000

120000

130000-132000

130000-132000

Cỡ 80 con/kg

125000

125000

135000-137000

135000-137000

 Cỡ 70 con/kg

130000

130000

140000-142000

140000-142000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo