Giá tôm thẻ tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/8

+ Tại Ninh Thuận, Bình Thuận, giá tôm thẻ đầu tuần này không đổi so với tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg; 80 con/kg thương lái thu mua (không kiểm tra kháng sinh) ở mức 108.000 đ/kg; 113.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 Kích cỡ

29/08

22/08

15/08

08/08

70 con/kg

123000

123000

130000

125000

80 con/kg

118000

118000

125000

120000

90 con/kg

113000

113000

120000

115000

100 con/kg

108000

108000

115000

110000

110 con/kg

103000

103000

110000

105000

120 con/kg

98000

98000

105000

100000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo