Giá tôm thẻ tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 25/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 25/7

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận, thương lái Trung Quốc đang thu mua tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 112.000-113.000 đ/kg; diện tích tôm chưa thu hoạch vụ 1 tại Ninh Thuận chỉ khoảng 10%. Còn vụ 2 thả mới được khoảng 15%.

Các nhà máy tại Ninh Thuận (Thông Thuận; CP) cũng thu mua tôm nhưng đã qua kiểm tra và cỡ trên 80 con/kg, mức giá cao hơn khoảng 3000-5000 đ/kg so với giá thương lái Trung Quốc thu mua. Tôm thẻ cỡ 80 con/kg ở mức 125.000-128.000 đ/kg (đã kiểm tra kháng sinh).

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 Kích cỡ

25/07

18/07

10/07

27/06

23/06

20/06

80 con/kg

122.000-123.000

118.000-120.000

118.000-120.000

112.000

112.000

112.000

90 con/kg

117.000-118.000

113.000-115.000

113.000-115.000

107.000

107.000

107.000

100 con/kg

112.000-113.000

108.000-110.000

108.000-110.000

102.000

102.000

102.000

110 con/kg

107.000-108.000

 

 

 

 

 

120 con/kg

102.000-103.000

 

 

95.000

 

 

150 con/kg

 

 

 

80.000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Tin tham khảo