Giá tôm thẻ tại Hà Tĩnh ngày 31/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Hà Tĩnh ngày 31/10

Tại Hà Tĩnh, Nghệ An giá tôm nguyên liệu ổn định so với cuối tuần trước.

Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg Trung Quốc thu mua có mức 110.000 đ/kg; giá nhà máy chào mua ở mức 105.000 đ/kg. Giá tôm thẻ oxy cỡ 70 con/kg; 60 con/kg ở mức 140.000 đ/kg; 155.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

31/10

27/10

25/10

18/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

110,000

110,000

110,000

100,000-105,000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

115,000

115,000

115,000

105,000-110,000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

120,000

120,000

120,000

110,000-115,000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

125,000

125,000

125,000

115,000-120,000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo