Giá tôm thẻ tại Hà Tĩnh ngày 25/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Hà Tĩnh ngày 25/8

+ Tại Hà Tĩnh, giá tôm ướp đá loại trung bình 100 con/kg và 50 con/kg có mức khoảng 117.000 đ/kg và 145.000 đ/kg. Giá tôm sống loại 40 con/kg và 50 con/kg hiện khoảng 200.000 đ/kg và 180.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ ướp đá tại Hà Tĩnh (thương lái mua tại đầm), đ/kg

Chủng loại

25/8/2017

23/8/2017

17/8/2017

15/8/2017

Tôm thẻ chân trắng 150 con/kg

 

100,000

   

Tôm thẻ chân trắng 120 con/kg

107,000

105,000

105000-106000

108,000

Tôm thẻ chân trắng 110 con/kg

112,000

110,000

110000-111000

113,000

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

117,000

113,000

115000-116000

118,000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

122,000

118,000

120000-121000

123,000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

127,000

123,000

125000-126000

128,000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

132,000

128,000

130000-131000

133,000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo