Giá tôm thẻ tại Bạc Liêu, Sóc Trăng ngày 26/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm thẻ tại Bạc Liêu, Sóc Trăng ngày 26/9

+ Tại Bạc Liêu, nhu cầu thu mua của thương lái vẫn tăng theo đó giá tôm vẫn giữ ở mức tuần trước. Ngày 26/09, giá tôm thẻ cỡ 150 con/kg ở mức 83.000 đ/kg; cỡ 100 con/kg ở mức 102000-105000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 147000-148000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/09

25/09

23/09

22/09

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

83000

83000

83000

 

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

93000

93000

93000

 

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

98000

98000

98000

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

103000-105000

102000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-111000

108000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

113000-116000

112000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-122000

118000-122000

118000-122000

118000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-123000

122000-123000

122000-123000

122000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

130000-132000

132000- 135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

147000-148000

147000

147000

 

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

175000

175000

175000

175000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

26/09

23/09

22/09

19/09

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-105000

103000-105000

102000-107000

105000-107000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-112000

110000-112000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

112000-117000

115000-117000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-122000

118000-122000

118000-122000

120000-122000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

122000-123000

122000-123000

122000-127000

125000-127000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

130000-132000

130000-132000

133000- 135000

133000-135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

147000-147000

147000-147000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo