Giá tôm thẻ miền bắc giảm mạnh – chạm mức giá tại tây nam bộ
 

Giá tôm thẻ miền bắc giảm mạnh – chạm mức giá tại tây nam bộ

Diễn biến giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại một số khu vực sản xuất chính năm 2018-2019, đồng/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp