Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 12/7
 

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 12/7

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 12/7 không đổi so với hôm trước. Cụ thể:

- Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh, màu đẹp cỡ 100 con/kg ở mức 73.000-75.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 12/7, Stapimex chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 78.000-91.000 đ/kg (tùy điều kiện giao hàng), không đổi so với hôm 7/7.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/7/2019

11/7/2019

10/7/2019

9/7/2019

8/7/2019

Tôm thẻ

Cỡ 120 con/kg

67000-69000

67000-69000

64000-67000

64000-67000

64000-67000

Cỡ 110 con/kg

70000-72000

70000-72000

67000-70000

67000-70000

67000-70000

Cỡ 100 con/kg

73000-75000

73000-75000

70000-73000

70000-73000

70000-73000

Cỡ 90 con/kg

76000-78000

76000-78000

73000-76000

73000-76000

73000-76000

Cỡ 80 con/kg

79000-81000

79000-81000

76000-79000

76000-79000

76000-79000

Cỡ 70 con/kg

82000-84000

82000-84000

79000-82000

79000-82000

79000-82000

Cỡ 60 con/kg

 

 

91000

91000

91000

Cỡ 50 con/kg

 

 

104000

104000

104000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/7/2019

11/7/2019

10/7/2019

9/7/2019

Tôm thẻ

Cỡ 120 con/kg

67000-69000

67000-69000

64000-67000

64000-67000

Cỡ 110 con/kg

70000-72000

70000-72000

67000-70000

67000-70000

Cỡ 100 con/kg

73000-75000

73000-75000

70000-73000

70000-73000

Cỡ 90 con/kg

76000-78000

76000-78000

73000-76000

73000-76000

Cỡ 80 con/kg

79000-81000

79000-81000

76000-79000

76000-79000

Cỡ 70 con/kg

82000-84000

82000-84000

79000-82000

79000-82000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

12/7/2019

11/7/2019

10/7/2019

9/7/2019

8/7/2019

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

73000-75000

73000-75000

70000-73000

70000-73000

70000-73000

Cỡ 90 con/kg

76000-78000

76000-78000

73000-76000

73000-76000

73000-76000

Cỡ 80 con/kg

79000-81000

79000-81000

76000-79000

76000-79000

76000-79000

Cỡ 70 con/kg

82000-84000

82000-84000

79000-82000

79000-82000

79000-82000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo