Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 5/9
 

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 5/9

Tại Bình Định, giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 90.000 đ/kg. Trong khi giá tôm thẻ sống cỡ 100 con/kg ở mức 97.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đá thu mua tại Bình Định, đ/kg

Chủng loại

5/9/2019

19/8/2019

10/8/2019

1/8/2019

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

87000

90000

89000

91000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

90000

93000

92000

94000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

93000

96000

95000

97000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

96000

99000

98000

100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

99000

102000

101000

103000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo