Giá tôm tại Trà Vinh ngày 8/6
 

Giá tôm tại Trà Vinh ngày 8/6

+ Tại Trà Vinh, giá tôm thẻ ướp đá ao đất, không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 74.000-75.000 đ/kg, cỡ 200 con/kg ở mức 50.000 đ/kg; cỡ 50 con/kg ở mức 105.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Trà Vinh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

08/08/2018

22/05/2018

02/05/2018

01/05/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000-75000

70000

78000

78000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000-80000

75000

83000

83000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000-85000

80000

88000

88000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000-90000

85000

93000

93000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo