Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 7/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 7/6

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ khoảng 1000-2000 đ/kg so với hôm trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 72.000 (không kiểm kháng sinh, ao đất); 76.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

01/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

67000

65000-66000

66000-67000

65000-67000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

72000

70000-71000

71000-72000

70000-72000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

77000

75000-76000

76000-77000

75000-77000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

82000

80000-81000

81000-82000

80000-82000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

87000

85000-86000

86000-87000

85000-87000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

108000-109000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

01/06/2018

31/05/2018

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

60000

 

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

67000

65000-66000

66000-67000

65000-67000

63000-65000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

72000

70000-71000

71000-72000

70000-72000

68000-70000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

77000

75000-76000

76000-77000

75000-77000

73000-75000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

82000

80000-81000

81000-82000

80000-82000

78000-80000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

87000

85000-86000

86000-87000

85000-87000

83000-85000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

90000

 

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

100000

 

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

07/06/2018

06/06/2018

04/06/2018

01/06/2018

31/05/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

72000

70000-71000

71000-72000

70000-72000

68000-70000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

77000

75000-76000

76000-77000

75000-77000

73000-75000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

82000

80000-81000

81000-82000

80000-82000

78000-80000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

87000

85000-86000

86000-87000

85000-87000

83000-85000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

106000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo