Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 6/7

Tại Sóc Trăng, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững, thương lái vẫn hạn chế thu mua tôm cỡ lớn trên 40 con/kg. Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg ở mức 113.000 đ/kg (tôm đá); 117.000 đ/kg (tôm oxy).

Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 75.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh, ao đất); 77.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất); 80.000 đ/kg (ao bạt).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

06/07/2018

05/07/2018

04/07/2018

02/07/2018

29/06/2018

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

70000

70000

70000

70000

69000

Cỡ 100 con/kg

75000

75000

75000

75000

74000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

79000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

84000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

06/07/2018

05/07/2018

04/07/2018

02/07/2018

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

70000

70000

70000

70000

Cỡ 100 con/kg

75000

75000

75000

75000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

06/07/2018

05/07/2018

04/07/2018

02/07/2018

29/06/2018

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

74000-75000

74000-75000

74000-75000

75000

74000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

79000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

84000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo