Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 31/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 31/5/2017

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ tiếp tục giảm, nguồn cung gia tăng do đang thu hoạch vụ 1

Ngày 31/05, giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg ở mức 100.000 đ/kg (tôm không kiểm tra kháng sinh) và 102.000 đ/kg (tôm có kiểm tra kháng sinh).

Đối với tôm sú, vẫn chủ yếu bán tôm sống: Tôm sú sống cỡ 20 con/kg ở mức 390.000-400.000 đ/kg trong khi tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg ở mức 280.000-290.000 đ/kg. Giá tôm sú đá cỡ 30 con/kg ở mức 220.000-230.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 175.000-180.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

70 con/kg

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

31/05

 

110.000

105.000

100.000

30/05

 

110.000

105.000

100.000

27/05

 

112.000

107.000

102.000

25/05-26/05

117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú công nghiệp (ướp đá) tại Cà Mau, đ/kg

 

20 con/kg

30 con/kg

40 con/kg

31/05

280.000-290.000

220.000-230.000

175.000-180.000

30/05

280.000-290.000

220.000-230.000

175.000-180.000

27/05

280.000-290.000

220.000-230.000

175.000-180.000

25/05-26/05

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-175.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo