Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/6

+ Tại Tây Nam Bộ giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi so với cuối tuần trước. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 74.000 đ/kg  (không kiểm kháng sinh, ao đất); 77.000-78.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/06/2018

22/06/2018

21/06/2018

20/06/2018

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

 

 

65000

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

 

 

 

68000-71000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

69000

69000

69000

68000-70000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

74000

73000-75000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

79000

78000-80000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

84000

83000-85000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

89000

88000-90000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/06/2018

22/06/2018

21/06/2018

20/06/2018

19/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

69000

69000

69000

68000-70000

69000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

74000

73000-75000

74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

79000

78000-80000

79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

84000

83000-85000

84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

89000

88000-90000

89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

29/06/2018

22/06/2018

21/06/2018

20/06/2018

19/06/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

74000

73000-75000

74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

79000

78000-80000

79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

84000

83000-85000

84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

89000

88000-90000

89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo