Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/12

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm nguyên liệu không đổi so với hôm 26/12. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg dao động ở mức 103.000-106.000 đ/kg. Giá tôm sú cỡ 30 con/kg ở mức 210.000-220.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

29/12

26/12

22/12

20/12

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

103000-106000

103000-106000

103000-106000

103000-106000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

108000-111000

108000-111000

108000-111000

108000-111000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

113000-116000

113000-116000

113000-116000

113000-116000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

118000-121000

118000-121000

118000-121000

118000-121000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/12

26/12

22/12

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

99000-101000

99000-101000

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

104000-106000

104000-106000

104000-106000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

109000-111000

109000-111000

109000-111000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

114000-116000

114000-116000

114000-116000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

119000-121000

119000-121000

119000-121000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/12

27/12

25/12

22/12

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000-106000

105000-106000

105000-106000

105000-106000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000-111000

110000-111000

110000-111000

110000-111000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000-116000

115000-116000

115000-116000

115000-116000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000-121000

120000-121000

120000-121000

120000-121000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo