Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/1

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 105.000-110.000 đ/kg; cỡ 80 con/kg giá 115.000-120.000 đ/kg. Giá tôm sú đá cỡ 20 con/kg và 30 con/kg ở mức 285.000-290.000 đ/kg; 230.000-240.000 đ/kg. Hiện nay nguồn cung thấp trong khi nhu cầu nội địa cao.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/01/2018

24/01/2018

22/01/2018

17/01/2018

15/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000-110000

105000-110000

105000-110000

105000-110000

107000-110000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000-115000

110000-115000

110000-115000

110000-115000

112000-115000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000-120000

115000-120000

115000-120000

115000-120000

117000-120000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000-125000

120000-125000

120000-125000

120000-125000

122000-125000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

125000

125000

125000

125000

125000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

135000

135000

135000

135000

135000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

152000

152000-154000

152000-154000

150000

150000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

175000

175000

175000

175000

175000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

29/01/2018

24/01/2018

17/01/2018

12/01/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

102000-105000

102000-105000

102000-105000

102000-105000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000-110000

105000-110000

105000-110000

107000-110000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000-115000

110000-115000

110000-115000

112000-115000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000-120000

115000-120000

115000-120000

117000-120000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000-125000

120000-125000

120000-125000

122000-125000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo