Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 28/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 28/7

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ đồng loại giảm trong khi nguồn cung không còn nhiều

Tại Tây Nam Bộ, một số nhà máy chế biến tôm thẻ báo giá giảm so với đầu tuần trong khi nguồn cung tôm vụ 1 không còn nhiều. Diện tích tôm chưa thu hoạch vụ 1 còn lại khoảng 15-20%.

Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg dao động ở mức 100.000-102.000 đ/kg. Với tôm thẻ cỡ lớn 30 con/kg; 50 con/kg giảm xuống 177.000-178.000 đ/kg và 130.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

28/07

26/07

25/07

21/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

100000-102000

105000-106000

104.000-105.000

102.000-104.000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

105000-107000

110000-111000

109.000-110.000

107.000-109.000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

110000-112000

115000-116000

114.000-115.000

112.000-114.000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

115000-117000

120000-122000

119.000-120.000

 

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

 

125000

125000

 

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

130000

132000

132000

130.000-135.000

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

 

150000

150000

148.000-150.000

Tôm thẻ chân trắng 30 con/kg

177000-178000

178.000-180.000

178.000-180.000

178.000-180.000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

260.000-280.000

260.000-280.000

260.000-280.000

260.000-290.000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

190.000-220.000

190.000-220.000

190.000-220.000

190.000-220.000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

175.000-180.000

175.000-180.000

175.000-180.000

175.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

28/07

26/07

25/07

21/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

100000-101000

104000-105000

103000-105000

102000-104000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

105000-106000

109000-110000

108000-110000

107000-109000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

110000-111000

114000-115000

113000-115000

112000-114000

Tôm thẻ chân trắng 70 con/kg

115000-116000

119000-120000

118000-120000

 

Tôm thẻ chân trắng 60 con/kg

120000

125000

125000

 

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

130000

132000-133000

132000-133000

130000-135000

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

-

148000-150000

148000-150000

150000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Diễn biến giá tôm thẻ (ướp đá) tại Bạc Liêu, đồng/kg

Chủng loại

28/07

26/07

24/07

20/07

18/07

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

100000-102000

105000

104000

102000-104000

102000-104000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

105000-107000

110000

109000

107000-109000

107000-109000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

110000-112000

115000

114000

112000-114000

112000-114000

Tôm thẻ chân trắng 50 con/kg

130000

130000-132000

130000-132000

 

 

Tôm thẻ chân trắng 40 con/kg

 

148000-150000

148000-150000

148000-150000

148000-150000

Tôm thẻ chân trắng 30 con/kg

177000-178000

178000-180000

178000-180000

178000-180000

178000-180000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo