Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 27/4

+ Tại Tây Nam Bộ, một số nhà máy hiện ngừng thu mua để nghỉ Lễ nên giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm sâu. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 77.000-78.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh); 79.000-80.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

27/04/2018

26/04/2018

24/04/2018

23/04/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

72000-73000

72000

73000-75000

73000-77000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

77000-78000

77000

78000-80000

78000-82000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

82000-83000

82000

83000-85000

83000-87000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

87000-88000

87000

88000-90000

88000-92000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

92000-93000

92000

93000-95000

93000-97000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

116000

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

27/04/2018

24/04/2018

23/04/2018

18/04/2018

12/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

77000-78000

78000-80000

78000-82000

88000-92000

88000-92000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

82000-83000

83000-85000

83000-87000

93000-97000

93000-97000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

87000-88000

88000-90000

88000-92000

98000-102000

98000-102000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

92000-93000

93000-95000

93000-97000

103000-107000

103000-107000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

27/04/2018

24/04/2018

23/04/2018

17/04/2018

12/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

77000-78000

78000-80000

78000-82000

86000-88000

88000-90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

82000-83000

83000-85000

83000-87000

91000-93000

93000-95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

87000-88000

88000-90000

88000-92000

96000-98000

98000-100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

92000-93000

93000-95000

93000-97000

101000-103000

103000-105000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

 

 

150000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

 

 

 

155000-156000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo