Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/5/2017

Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ tạm chững, nguồn cung tăng

Hiện nay tôm thẻ vụ 1 tại Tây Nam Bộ đã bắt đầu thu hoạch tuy nhiên sản lượng chưa nhiều nên giá chững. Trong tuần này, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 100.000-102.000 đ/kg. Giá tôm sú đá cỡ 20 con/kg ở mức 270.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 170.000-175.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

Cỡ 60 con/kg

Cỡ 70 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

25/05-26/05

125.000

117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

22/05

125.000

117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

19/05

125.000

117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

18/05

125.000

117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú (ướp đá) nguyên liệu tại Sóc Trăng, đ/kg

 

Cỡ 20 con/kg

Cỡ 30 con/kg

Cỡ 40 con/kg

25/05-26/05

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

22/05

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

19/05

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

18/05

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

16/05

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo