Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 26/4/2017

+ Giá tôm thẻ tại Tây Nam Bộ tăng nhẹ từ cuối tuần trước sau khi sụt mạnh từ trung tuần tháng 4. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 102.000-103.000 đ/kg; 70 con/kg ở mức 117.000-120.000 đ/kg; 60 con/kg ở mức 128.000 đ/kg.

Giá tôm sú đá cỡ 20 con/kg ở mức 270.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 170.000-175.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

26/04

112.000-113.000

107.000-108.000

102.000-103.000

25/04

110.000

105.000

100.000

24/04

109.000-110.000

104.000-105.000

99.000-100.000

21/04

107.000-108.000

102.000-103.000

97.000-98.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú công nghiệp (ướp đá) tại Cà Mau, đ/kg

 

20 con/kg

30 con/kg

40 con/kg

26/04

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-175.000

25/04

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-175.000

24/04

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-175.000

21/04

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-180.000

19/04

270.000-280.000

200.000-210.000

170.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo