Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 24/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 24/4

+ Ngày 24/04, tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 78.000-80.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh); 80.000-82.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

24/04/2018

23/04/2018

18/04/2018

12/04/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

73000-75000

73000-77000

83000-87000

83000-87000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-82000

88000-92000

88000-92000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-87000

93000-97000

93000-97000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-92000

98000-102000

98000-102000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-97000

103000-107000

103000-107000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

24/04/2018

23/04/2018

18/04/2018

12/04/2018

10/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-82000

88000-92000

88000-92000

88000-90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-87000

93000-97000

93000-97000

93000-95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-92000

98000-102000

98000-102000

98000-100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-97000

103000-107000

103000-107000

103000-105000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

24/04/2018

23/04/2018

17/04/2018

12/04/2018

11/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-82000

86000-88000

88000-90000

88000-90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-87000

91000-93000

93000-95000

93000-95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-92000

96000-98000

98000-100000

98000-100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-97000

101000-103000

103000-105000

103000-105000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

 

150000

150000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

 

 

155000-156000

155000-156000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo