Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 23/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 23/4

+ Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 78.000-80.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh); 80.000-82.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh). Giá tôm thẻ liên tục giảm trong bối cảnh giá thức ăn tôm thành phẩm tăng.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

23/04/2018

18/04/2018

12/04/2018

10/04/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

73000-77000

83000-87000

83000-87000

83000-85000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-82000

88000-92000

88000-92000

88000-90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-87000

93000-97000

93000-97000

93000-95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-92000

98000-102000

98000-102000

98000-100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-97000

103000-107000

103000-107000

103000-105000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

23/04/2018

18/04/2018

12/04/2018

10/04/2018

09/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-82000

88000-92000

88000-92000

88000-90000

88000-92000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-87000

93000-97000

93000-97000

93000-95000

93000-97000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-92000

98000-102000

98000-102000

98000-100000

98000-102000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-97000

103000-107000

103000-107000

103000-105000

103000-107000

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

 

 

 

 

125000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

23/04/2018

17/04/2018

12/04/2018

11/04/2018

04/04/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-82000

86000-88000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-87000

91000-93000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-92000

96000-98000

98000-100000

98000-100000

98000-100000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-97000

101000-103000

103000-105000

103000-105000

103000-105000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

150000

150000

150000

Tôm thẻ cỡ 30 con/kg

 

 

155000-156000

155000-156000

155000-156000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo