Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 20/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 20/6

Tại Bạc Liêu thương lái chào mua tôm thẻ đá ao đất không kiểm kháng sinh ở mức 73.000-75.000 đ/kg với cỡ 100 con/kg, 68.000-71.000 đ/kg cỡ 120 con/kg, 65.000 đ/kg cỡ 150 con/kg. Đối với tôm có kiểm kháng sinh trên ao đất giá 77.000-78.000 đ/kg cỡ 100 con/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

65000

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 140 con/kg

 

 

65000

65000

Tôm thẻ cỡ 130 con/kg

 

 

66000

66000

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

68000-71000

 

67000

67000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000-70000

69000

69000

68000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-75000

74000

74000

73000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-80000

79000

79000

78000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-85000

84000

84000

83000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-90000

89000

89000

88000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

13/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000-70000

69000

69000

68000

68000-69000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-75000

74000

74000

73000

73000-74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-80000

79000

79000

78000

78000-79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-85000

84000

84000

83000

83000-84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-90000

89000

89000

88000

88000-89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

13/06/2018

Tôm thẻ cỡ 140 con/kg

 

 

65000

 

 

Tôm thẻ cỡ 130 con/kg

 

 

66000

 

 

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

 

 

67000

 

65000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-75000

74000

74000

73000

73000-74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-80000

79000

79000

78000

78000-79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-85000

84000

84000

83000

83000-84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-90000

89000

89000

88000

88000-89000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo