Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 19/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 19/6

+ Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng giá tôm sú sống sụt giảm mạnh: cỡ 20 con/kg ở mức 330.000 đ/kg, cỡ 30 con/kg ở mức 250.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg ở mức 220.000 đ/kg.

Đối với tôm sú ướp đá, cỡ 20 con/kg ở mức 260.000-280.000 đ/kg, cỡ 30 con/kg ở mức 210.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg ở mức 180.000 đ/kg

Tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng), giá tôm thẻ sống cỡ 38 con/kg có mức 121.000 đ/kg, cỡ 40 con/kg có mức 117.000-118.000 đ/kg. Tôm thẻ đá giữ ở mức đầu tuần.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

13/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

69000

69000

68000

68000-69000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

73000

73000-74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

78000

78000-79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

83000

83000-84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

88000

88000-89000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

260000-280000

250000-260000

250000-260000

250000-260000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

200000-210000

185000-190000

185000-190000

185000-190000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

170000-180000

165000-170000

165000-170000

165000-170000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

13/06/2018

12/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

69000

69000

68000

68000-69000

68000-69000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

73000

73000-74000

73000-74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

78000

78000-79000

78000-79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

83000

83000-84000

83000-84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

88000

88000-89000

88000-89000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

250000-270000

250000-270000

250000-260000

250000-260000

250000-260000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

185000-200000

185000-200000

185000-190000

185000-190000

185000-190000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

165000-180000

165000-180000

165000-170000

165000-170000

165000-170000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

13/06/2018

12/06/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

74000

73000

73000-74000

73000-74000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

79000

78000

78000-79000

78000-79000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

84000

83000

83000-84000

83000-84000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

89000

88000

88000-89000

88000-89000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

250000-260000

250000-260000

250000-260000

250000-260000

250000-260000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

185000-190000

185000-190000

185000-190000

185000-190000

185000-190000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

165000-170000

165000-170000

165000-170000

165000-170000

165000-170000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo