Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/5
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/5

+ Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ cỡ nhỏ thương lái mua tại đầm ngày 14/5 không đổi so với hôm qua. Cụ thể:

- Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh, màu đẹp cỡ 100 con/kg ở mức 78.000-80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

14/5/2019

13/5/2019

10/5/2019

9/5/2019

8/5/2019

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

75000-77000

75000-77000

75000-77000

75000-77000

75000-77000

Cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

Cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

Cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

14/5/2019

13/5/2019

10/5/2019

9/5/2019

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

75000-77000

75000-77000

75000-77000

75000-77000

Cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

Cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

Cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

14/5/2019

13/5/2019

10/5/2019

9/5/2019

8/5/2019

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

Cỡ 90 con/kg

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

Cỡ 80 con/kg

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

88000-90000

Cỡ 70 con/kg

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

93000-95000

Cỡ 60 con/kg

106000

106000

106000

106000

106000

Cỡ 30 con/kg

152000

152000

152000

152000

152000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Chào mua tôm sú tươi muối khô tại nhà máy Tân Phong Phú, nghìn đồng/kg

 

13/5

60 con/kg

108

70 con/kg

103

80 con/kg

98

90 con/kg

93

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo