Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/7

Tại ĐBSCL thu hoạch tôm vụ 1 chủ yếu vẫn là size nhỏ, nhiều nhà máy không mua tôm thẻ cỡ lớn do không có hợp đồng. Diện tích chung có giảm nhưng bù lại diện tích nuôi thâm canh nhiều, trúng mùa nên sản lượng tôm nhìn chung vẫn cao.

Ngày 12/07, giá tôm thẻ nguyên liệu vẫn tạm chững. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 75.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh, ao đất); 77.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/7/2018

10/7/2018

9/7/2018

6/7/2018

5/7/2018

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

70000

70000

70000

70000

70000

Cỡ 100 con/kg

75000

75000

75000

75000

75000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

80000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

85000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

90000

Cỡ 64 con/kg

 

95000

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/7/2018

10/7/2018

9/7/2018

6/7/2018

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

70000

70000

70000

70000

Cỡ 100 con/kg

75000

75000

75000

75000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

12/7/2018

10/7/2018

9/7/2018

6/7/2018

5/7/2018

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

74000-75000

74000-75000

74000-75000

74000-75000

74000-75000

Cỡ 90 con/kg

80000

80000

80000

80000

80000

Cỡ 80 con/kg

85000

85000

85000

85000

85000

Cỡ 70 con/kg

90000

90000

90000

90000

90000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo