Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/6

+ Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi so với hôm trước.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/06/2018

11/06/2018

09/06/2018

07/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000-69000

68000-69000

68000

67000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-74000

73000-74000

73000

72000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-79000

78000-79000

78000

77000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-84000

83000-84000

83000

82000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-89000

88000-89000

88000

87000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

12/06/2018

11/06/2018

09/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

 

 

60000

 

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

68000-69000

68000-69000

68000

67000

65000-66000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-74000

73000-74000

73000

72000

70000-71000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-79000

78000-79000

78000

77000

75000-76000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-84000

83000-84000

83000

82000

80000-81000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-89000

88000-89000

88000

87000

85000-86000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

 

 

 

90000

 

Tôm thẻ cỡ 50 con/kg

 

 

 

100000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

12/06/2018

11/06/2018

09/06/2018

07/06/2018

06/06/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

73000-74000

73000-74000

73000

72000

70000-71000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

78000-79000

78000-79000

78000

77000

75000-76000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

83000-84000

83000-84000

83000

82000

80000-81000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

88000-89000

88000-89000

88000

87000

85000-86000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo