Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/1
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/1

+ Tại ĐBSCL, nguồn cung tôm khan hiếm do ảnh hưởng của cơn bão số 1, tôm chết nhiều. Nông dân cũng hạn chế thả nuôi vì không khí lạnh. Diện tích nuôi tôm đạt khoảng trên 50%, sau Tết Nguyên Đán sẽ thả nuôi tiếp. Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 10/1 không đổi so với hôm trước. Cụ thể:

- Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh, màu đẹp cỡ 100 con/kg ở mức 84.000-86.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

10/1/2019

9/1/2019

8/1/2019

7/1/2019

4/1/2019

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

81000-83000

81000-83000

79000-81000

79000-81000

79000-81000

Cỡ 100 con/kg

84000-86000

84000-86000

82000-84000

82000-84000

82000-84000

Cỡ 90 con/kg

89000-91000

89000-91000

87000-89000

87000-89000

87000-89000

Cỡ 80 con/kg

94000-96000

94000-96000

92000-94000

92000-94000

92000-94000

Cỡ 70 con/kg

99000-101000

99000-101000

97000-99000

97000-99000

97000-99000

Cỡ 50 con/kg

118000

118000

118000

118000

118000

Cỡ 40 con/kg

136000

136000

136000

136000

136000

Cỡ 30 con/kg

150000-152000

150000-152000

150000-152000

150000-152000

150000-152000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

10/1/2019

9/1/2019

8/1/2019

7/1/2019

Tôm thẻ

Cỡ 110 con/kg

81000-83000

81000-83000

79000-81000

79000-81000

Cỡ 100 con/kg

84000-86000

84000-86000

82000-84000

82000-84000

Cỡ 90 con/kg

89000-91000

89000-91000

87000-89000

87000-89000

Cỡ 80 con/kg

94000-96000

94000-96000

92000-94000

92000-94000

Cỡ 70 con/kg

99000-101000

99000-101000

97000-99000

97000-99000

Cỡ 50 con/kg

118000

118000

118000

118000

Cỡ 40 con/kg

136000

136000

136000

136000

Cỡ 30 con/kg

150000-152000

150000-152000

150000-152000

150000-152000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

10/1/2019

9/1/2019

8/1/2019

7/1/2019

4/1/2019

Tôm thẻ

Cỡ 100 con/kg

84000-86000

84000-86000

82000-84000

82000-84000

82000-84000

Cỡ 90 con/kg

89000-91000

89000-91000

87000-89000

87000-89000

87000-89000

Cỡ 80 con/kg

94000-96000

94000-96000

92000-94000

92000-94000

92000-94000

Cỡ 70 con/kg

99000-101000

99000-101000

97000-99000

97000-99000

97000-99000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo