Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 1/6
 

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 1/6

Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng 2.000 đ/kg so với hôm trước, tôm sú ít thu mua. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 70.000-72.000 (không kiểm kháng sinh, ao đất); 73.000-75.000 đ/kg (có kiểm kháng sinh, ao đất) 

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Bạc Liêu (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

01/06/2018

31/05/2018

29/05/2018

28/05/2018

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

 

 

 

58000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

65000-67000

63000-65000

63000-65000

63000-65000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

70000-72000

68000-70000

68000-70000

68000-70000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

75000-77000

73000-75000

73000-75000

73000-75000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

80000-82000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

85000-87000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

01/06/2018

31/05/2018

29/05/2018

28/05/2018

25/05/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

65000-67000

63000-65000

63000-65000

63000-65000

63000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

70000-72000

68000-70000

68000-70000

68000-70000

68000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

75000-77000

73000-75000

73000-75000

73000-75000

73000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

80000-82000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

85000-87000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000

Tôm thẻ cỡ 40 con/kg

 

 

 

 

105000-106000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

01/06/2018

31/05/2018

29/05/2018

28/05/2018

25/05/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

70000-72000

68000-70000

68000-70000

68000-70000

68000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

75000-77000

73000-75000

73000-75000

73000-75000

73000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

80000-82000

78000-80000

78000-80000

78000-80000

78000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

85000-87000

83000-85000

83000-85000

83000-85000

83000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo