Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/4/2017

+ Giá tôm thẻ tại Sóc Trăng tạm chững so với ngày hôm trước sau khi tăng đầu tuần. Ngày 27/04, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 103.000 đ/kg; 70 con/kg ở mức 118.000-120.000 đ/kg; 60 con/kg ở mức 128.000 đ/kg. Giá tôm thẻ oxy cỡ 50 con/kg ở mức 1650.000 đ/kg.

Giá tôm sú đá cỡ 20 con/kg ở mức 270.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 170.000-175.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 210.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

Cỡ 60 con/kg

Cỡ 70 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

27/04

128.000

118.000-120.000

113.000

108.000

103.000

26/04

 

117.000-120.000

113.000

107.000-108.000

102.000-103.000

25/04

 

117.000

110.000

105.000

100.000

24/04

 

117.000

110.000

105.000

100.000

19/04

 

 

107.000-108.000

102.000-103.000

97.000-98.000

17/04

 

 

112.000-115.000

107.000-110.000

102.000-105.000

14/04

 

123.000-124.000

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú (ướp đá) nguyên liệu tại Sóc Trăng, đ/kg

 

Cỡ 20 con/kg

Cỡ 30 con/kg

Cỡ 40 con/kg

27/04

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

26/04

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

25/04

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

24/04

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

19/04

260.000-280.000

190.000-220.000

175.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo