Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/3/2017

+ Tại Sóc Trăng, diện tích tôm thẻ thả nuôi được khoảng 30% diện tích toàn tỉnh trong khi thả nuôi tôm sú chủ yếu từ cuối năm ngoái. Giá tôm thẻ và tôm sú ướp đá đầu tuần này chững ở mức tuần trước.

Ngày 27/03/2017, tại Sóc Trăng giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con ở mức 113.000-115.000 đ/kg. Giá tôm sú ướp đá cỡ 30 con/kg; 40 con/kg ở mức 220.000-230.000 đ/kg; 175.000-180.000 đ/kg.

Trong khi đó, tôm sú oxy giảm nhẹ: tôm sú oxy cỡ 30 con/kg; 40 con/kg ở mức lần lượt 280.000-290.000 đ/kg; 230.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

27/03

123.000-125.000

118.000-120.000

113.000-115.000

21/03

122.000-124.000

117.000-119.000

112.000-114.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú (ướp đá) nguyên liệu tại Sóc Trăng, đ/kg

 

Cỡ 20 con/kg

Cỡ 30 con/kg

Cỡ 40 con/kg

Cỡ 70 con/kg

27/03

270.000-280.000

220.000-230.000

175.000-180.000

 

21/03

270.000-280.000

220.000-230.000

175.000-180.000

 

20/03

270.000-280.000

220.000-230.000

175.000-180.000

138.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo