Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 27/2/2017

Ngày 27/02/2017, tại khu vực Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề (Sóc Trăng) giá tôm thẻ giảm nhẹ so với tuần trước. Giá tôm thẻ ướp đá, không kiểm kháng sinh cỡ 110 con/kg; 100 con/kg; 90 con/kg; 80 con/kg ở mức lần lượt 107.000 đ/kg; 110.000 đ/kg, 115.000 đ/kg và 119.000 đ/kg (giá tại ao).

Thời tiết cuối tuần trước mưa, độ mặn giảm nên hộ nuôi vẫn chưa thả nuôi nhiều.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

Cỡ 110 con/kg

27/02

119.000

115.000

110.000

107.000

21/02

125.000-126.000

120.000-121.000

115.000-116.000

 

17/02

126.000

120.000

113.000-115.000

110.000

13/02-14/02

122.000-123.000

117.000-118.000

112.000-113.000

 

08/02

123.000

118.000

113.000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú (ướp đá) nguyên liệu tại Sóc Trăng, đ/kg

 

Cỡ 20 con/kg

Cỡ 30 con/kg

Cỡ 40 con/kg

27/02

280.000

205.000-220.000

170.000-180.000

21/02

280.000

205.000-220.000

170.000-180.000

17/02

280.000

205.000-220.000

170.000-180.000

13/02-14/02

280.000

205.000-220.000

170.000-180.000

06/02-08/02

260.000-280.000

205.000-220.000

170.000-180.000

02/02

260.000

205.000-215.000

170.000-180.000

23/01-25/01

260.000

205.000-215.000

170.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Tin tham khảo