Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 25/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 25/10

+ Tại Sóc Trăng, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi. Đối với tôm thẻ 100 con/kg không kiểm tra kháng sinh 105000 đ/kg; cõ 80 con/kg có mức 115000 đ/kg.

Trong khi đó, giá tôm sú tiếp tục giảm nhẹ: cỡ 40 con/kg ở mức 155000-160000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 190000-200000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

25/10

23/10

17/10

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000

105000

104000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000

110000

109000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000

115000

114000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000

120000

119000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

125000

125000

122000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

250000-260000

270000-280000

280000-290000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

190000-200000

210000-220000

220000-230000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

155000-160000

175000-180000

180000-190000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo