Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 21/6
 

Giá tôm tại Sóc Trăng ngày 21/6

Tại Sóc Trăng dịch bệnh trên tôm không nhiều, tôm thẻ chủ yếu đang từ 30 ngày tuổi trở lên. Giá tôm có tăng nhẹ nhưng hàng tồn kho của các nhà máy lớn còn khá nhiều. Thương lái chào mua tôm thẻ đá ao đất không kiểm kháng sinh ở mức 74.000 đ/kg với cỡ 100 con/kg. Đối với tôm có kiểm kháng sinh trên ao đất giá 77.000-78.000 đ/kg cỡ 100 con/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

21/06/2018

20/06/2018

19/06/2018

18/06/2018

15/06/2018

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

69000

68000-70000

69000

69000

68000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

74000

73000-75000

74000

74000

73000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

79000

78000-80000

79000

79000

78000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

84000

83000-85000

84000

84000

83000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

89000

88000-90000

89000

89000

88000

Tôm sú cỡ 20 con/kg

260000-280000

260000-280000

260000-280000

250000-270000

250000-260000

Tôm sú cỡ 30 con/kg

200000-210000

200000-210000

200000-210000

185000-200000

185000-190000

Tôm sú cỡ 40 con/kg

170000-180000

170000-180000

170000-180000

165000-180000

165000-170000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo